Privacyverklaring

Privacyverklaring Dingemanse makelaars

U heeft te maken met Dingemanse makelaars. Dingemanse makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Dingemanse makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan de NVM worden verstrekt en wat de NVM met deze gegevens doet.
 
Van welke diensten van Dingemanse makelaars maakt u gebruik?
U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Dingemanse makelaars.
 
U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Dingemanse makelaars:
 
U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Dingemanse makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dingemanse makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

 
U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor Dingemanse makelaaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Dingemanse makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 b

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

b

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

b

Bezichtiger, huurder, aankoopmakelaar

 
U wilt een taxatie van een woning laten uitvoeren en u heeft hiervoor Dingemanse makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat Dingemanse makelaars voor uw woning een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruike transactie moet melden.

b

5 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen 20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

b

FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)

 
U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Dingemanse makelaars:
 
U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Dingemanse makelaars ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dingemanse makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper, verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 
U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Dingemanse makelaars ngeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Dingemanse makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

 
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Dingemanse makelaars via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 
U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Dingemanse makelaars
Het doel van dit contact is dat Dingemanse makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 
U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via Dingemanse makelaars wordt aangeboden
In dit contact maakt Dingemanse makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Dingemanse makelaars u een goed beeld van de woning en legt Dingemanse makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

 
U wilt een woning kopen die via Dingemanse makelaars wordt aangeboden
Voor dit contact staat Dingemanse makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Dingemanse makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Dingemanse makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
U wilt een woning huren die via Dingemanse makelaars wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 
Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is Dingemanse makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Bedrijfsnaam: Dingemanse makelaars B.V.
KvK nummer: 51163969
Adres: Seisdam 8-10, 4331 NT Middelburg
E-mail: info@dingemansemakelaars.nl
Telefoon: 0118-650575
 
Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
- Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen die via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
- Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
- Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 
Gegevensgebruik door de NVM
Dingemanse makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
A              Actueel aanbod woningen bij NVM-makelaars
Als u een woning via Dingemanse makelaars wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
B              Actueel aanbod woningen op (huizen)websites, waaronder funda
Als u een woning via een Dingemanse makelaars wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via Dingemanse makelaars toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
C               Database met historisch aanbod
Van alle woningen die via Dingemanse makelaars worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
 
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
Bedrijfsnaam: NVM
KvK nummer: 30102683
Adres: Postbus 2222, 3430 DC Nieuwegein
E-mail: privacyhelpdesk@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
 
Wij nemen uw privacy serieus
Dingemanse makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Dingemanse makelaars verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Dingemanse makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Dingemanse makelaars.
 
Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u weten welke gegevens Dingemanse makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar Dingemanse makelaars.
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Dingemanse makelaars die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Dingemanse makelaars. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
 
Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Dingemanse makelaars, neem dan eerst contact op met Dingemanse makelaars. Mocht u er met Dingemanse makelaars niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe lang bewaart Dingemanse makelaars de gegevens?
Dingemanse makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Dingemanse makelaars echter langdurig:
Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Dingemanse makelaars 20 jaar, omdat Dingemanse makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
De bewijslast dat Dingemanse makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart Dingemanse makelaars 5 jaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning heeft begeleid.
 
Laatste update: juni 2018