Mijn favorieten

Nieuws

 
 
 
 

Onno Hoes bij WNL over gevolgen van coronacrisis voor vastgoedmarkt

nieuwsbericht NVM, 26 maart 2020

Wat gaat er gebeuren met de huizenprijzen? "De effecten vallen nu nog mee" zegt Voorzitter Onno Hoes in Goedemorgen Nederland op NPO1.“De periode waar we het over hebben is nog heel kort”, zegt Hoes. “Er is veel meer onzekerheid bij mensen en psychologie is de basis van de economische ontwikkeling. Wat dat betreft is het niet raar dat mensen verwachten dat de huizenprijzen wat gaan zakken.”

Ondanks de onzekerheid, is de situatie nog stabiel, zegt Hoes. “De rente is nog steeds laag. Die wordt misschien ietsje hoger, maar dat gaat nergens over. Zolang de inkomens stabiel blijven, is er op die markt niet zoveel aan de hand. De inkomens gaan wel wat zakken, dat verschilt ook per sector.”

Bezichtigingen gaan virtueel

Het aantal bezichtigingen neemt wel iets af. Hoes legt uit: “Mensen gaan eerst virtueel kijken, maar willen uiteindelijk toch fysiek in een huis zijn. We hebben een heel lijstje aan maatregelen genomen, op grond waarvan mensen toch nog naar een huis kunnen kijken”.

Starters

De huidige situatie is wel goed nieuws voor starters die een nieuwbouwwoning willen kopen. “Er zijn meer nieuwbouwwoningen aangeboden de afgelopen tijd. Gelukkig loopt de bouw nog door, dat scheelt" zegt Hoes.

Verhuizen

Veel huizenkopers vragen zich af of je met de huidige maatregelen nog wel kunt verhuizen. Volgens Hoes is dat geen probleem. “Er kan nog steeds heel veel, maar met heel veel voorzorgsmaatregelen.”

Als de coronacrisis voorbij is, verwacht Hoes weer een opleving. “Als 1 juni het ontspanningsmoment gaat worden, dan krijg je weer een enorme toevloed aan woningen.”
 

 

Vastgoedmarkt in beeld, alle relevante vastgoedcijfers in 2019

nieuwsbericht NVM, 26 maart 2020

Vanaf vandaag verschijnt de nieuwe Vastgoedmarkt in beeld. Een samenvatting van alle relevante vastgoedcijfers in 2019. Een heel waardevol en handzaam exemplaar, dat dient als naslagwerk. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een toenemende krapte op de woningmarkt zodat er na de laatste kwartaalcijfers van de NVM door iedereen gesproken wordt over ‘woningnood’. Bovendien leidde deze krapte wederom tot prijsstijgingen en deden de stikstof­ en PFAS­crisis, waardoor veel projecten stil kwamen te liggen, er nog een laatste schepje bovenop.

De Nederlandse vastgoedmarkt kende in 2019 opnieuw een uitstekend jaar, waarbij ook de nodige records sneuvelden. Het succes kent echter een keerzijde: de markt kent naast winnaars ook verliezers. Zo wordt het voor starters steeds moeilijker om zonder eigen geld een plek op de woningmarkt te vinden en staat een steeds groter deel van het winkelvastgoed structureel leeg.

Bovenal zorgde één onderwerp volop voor discussie: de stikstof en PFAS­ problematiek. Welvaartstechnisch ging het Nederland goed in 2019 met een groei van 1,7%. De sterkste groei lijkt daarmee achter ons te liggen. In 2019 kwamen er 153 duizend banen bij met als gevolg dat eind december er bijna 300 duizend vacatures openstonden. De werkloosheid is met 3,4% eind 2019 historisch laag. Het consumenten-­ en producentenvertrouwen daalde in het begin van 2019, maar stabiliseerde rondom het evenwichtsniveau in de tweede helft van 2019.
 
 

NVM Open Huizen Dag geannuleerd

nieuwsbericht NVM, 11 maart 2020

De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen van het Coronavirus in Nederland.

Met het annuleren van de NVM Open Huizen Dag neemt de NVM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en levert ze een bijdrage aan het voorkomen van verdere uitbreiding van het aantal besmettingen.

Op de NVM Open Huizen Dag bezoeken tienduizenden mensen in korte tijd diverse woningen. De rondleiding door de woning wordt door de eigenaar gedaan, waarbij tijdens de laatste NVM Open Huizen-dagen sommige woningen door tientallen personen werden bezocht.

Met de huidige krapte op de woningmarkt is de verwachting dat de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart weer veel mensen een woning zouden willen bekijken. De NVM vindt dat nu, met het toenemend aantal besmettingen in ons land, niet verantwoord.

De NVM heeft besloten om geen risico te nemen en de editie van zaterdag 28 maart niet door te laten gaan.

De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag zal vervolgens op zaterdag 3 oktober 2020 zijn.
 
 

Politiek neemt wensen NVM in woningmarktdebat over

nieuwsbericht NVM, 24 februari 2020

Vorige week is er in de Tweede Kamer een plenair debat gehouden over het woningtekort in Nederland. Vanuit vrijwel alle politieke partijen kwam de wens naar voren dat de minister haar regierol sterker moet oppakken, zoals NVM eerder heeft bepleit. CDA en VVD hebben hier opnieuw een motie over ingediend.


Diverse kamerleden hebben specifieke gebieden genoemd waar woningbouw zou moeten plaatsvinden. Voorbeelden zijn Almere Pampus, Utrecht Rijnenburg en de Zuidplaspolder bij Rotterdam. De VVD en D66 hebben de minister daarnaast opdracht gegeven te onderzoeken of permanente bewoning van vakantiehuizen makkelijker kan worden gemaakt.

De Tweede Kamer volgt daarmee de wens die de NVM meerdere keren naar buiten heeft gebracht. Via de media en individuele contacten is de afgelopen periode veelvuldig aangedrongen op meer regie en op 130% plancapaciteit. Ook is in januari tijdens onze persconferentie over de woningmarktcijfers voor het eerst de term ‘woningnood’ geïntroduceerd.

In de ochtend van het debat in de Tweede Kamer liet NVM-voorzitter Onno Hoes via de Telegraaf nog horen dat er geen dag meer te verliezen is. Deze boodschap werd later door andere media overgenomen. Om het woningtekort te bestrijden moet er nog veel werk worden verzet, maar de NVM is tevreden dat de politiek nu deze stappen zet.


Reactie minister
De minister heeft toegezegd een strakkere regie te gaan voeren. Gemeenten die niet leveren kunnen een aanwijzing krijgen om te gaan bouwen. Uitgangspunt is dat in de drukste regio’s er op 130% van de woningbehoefte gaat worden gepland. Dat zijn dan de woondealregio’s die al eerder bekend zijn gemaakt. Ook via de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) wordt bekeken welke grootschalige locaties in aanmerking komen.

Op de korting van de verhuurdersheffing is door corporaties al veelvuldig ingetekend, zodat ook op het gebied van de sociale verhuur beweging in de markt wordt verwacht. Een gedeelte van de Tweede Kamer toonde zich verbolgen dat de minister niet inging op de betaalbaarheid van woningen, ondanks dat dit niet onderwerp van dit debat was. De fractie van GroenLinks vraagt hierover een apart debat aan.

 
 

Woningnood: NVM Voorzitter Onno Hoes roept minister op tot actie

nieuwsbericht NVM, 19 februari 2020

In de grote steden in de Randstad, Brabant en Groningen zien veel colleges de bouw van sociale huurwoningen als medicijn voor de uitgebroken woningnood. „Terwijl de behoefte aan woningen véél breder is”, benadrukt Hoes, in de Telegraaf. „Het erge vind ik: steeds meer mensen delen deze analyse, maar niemand komt in de benen. Op Utrecht na, heeft geen enkele grote gemeente concrete grote bouwplannen.”

Vandaag publiceert het economisch bureau van Rabobank cijfers die aangeven dat ook voor 2020 en 2021 stijgende huizenprijzen worden verwacht. Dit heeft tot gevolg dat het woningbezit onder middeninkomens scherp aan het dalen is door de opgelopen prijzen. "Er zijn extra huizen in de middenhuur en middenkoop nodig”, zegt Onno Hoes. "Maar een huurhuis van 800 tot 1100 euro per maand is niet te krijgen en onder de 3 ton is juist niets te koop. Je ziet steeds meer mensen met een goede baan, die toch geen huis kunnen krijgen. Zo zien we Nederland toch niet voor ons?”

Daklozenproblematiek
"Kijk naar de daklozenproblematiek van de laatste tijd. Er zijn nu 40.000 daklozen, waarvan de samenstelling verandert. Je hebt mensen die na een scheiding niets kunnen kopen en ook niets kunnen huren. Wij merken dat mensen inmiddels liever kleiner, maar betaalbaar willen wonen. Ik snap best dat colleges voor hun achterban willen bouwen en zich richten op sociale huur. Maar de vraag is of woningbouw en politieke keuzes in deze situatie nog wel samengaan. Zo staan we er inmiddels wel voor.”

"De sociale ontwrichting zie je nu al bij die groeiende groep daklozen. Daarnaast merk je een enorme demografische verschuiving. Almere is gebouwd als groeistad. Maar veel gemeenten zijn dat niet. Randgemeenten krijgen nieuwe inwoners uit de steden die er alleen voor een goedkoop huis komen. Vanuit de Randstad verhuizen veel mensen naar de Veluwe. Ze werken er niet, hebben er geen sociale binding en drijven de lokale woningprijzen op. Dat zijn verstorende elementen. Ook dat vraagt landelijke regie, onderzoek door Rabo Research onderstreept dit: 'Rijk moet ingrijpen op de woningmarkt en middeninkomens helpen'.

Woondeals
"Er zitten veel politieke componenten aan die woondeals. Harde aantallen voor groepen ontbreken. De boodschap dat er meer gebouwd moet worden, die is wel helder. Maar toch blijft iedereen er maar omheen draaien. Terwijl nu snel duidelijk moet worden wat de komende tijd de rolverdeling voor alle verschillende overheidslagen wordt."

De minister moet de regie nemen
"Minister Stientje van Veldhoven moet de regie nemen. Zij moet met concrete aantallen en type woningen komen, waar de Tweede Kamer haar ook op kan afrekenen. Provincies hangen erg achterover nu. Terwijl die gemeenten juist bij de hand moeten nemen, onder meer door met hen te kijken naar extra bouwlocaties. Er moet snelheid in komen. De mate van urgentie kan alleen worden doorgevoerd als er, in dit geval, een sterke vrouw aan de top staat.”

Nieuwbouw nodig
"Een recent rapport zegt dat er tot 2050 in totaal 1,5 miljoen extra woningen nodig zijn, waarvan de meeste nieuwbouw de komende jaren nodig is. Er is een goede taxatie nodig welk type woningen hiervoor nodig is. Het Planbureau voor de Leefomgeving zou een bijdrage kunnen leveren. Net zoals makelaars, die als geen ander de vraag van de consument in beeld hebben.”

Onderzoek
"Wij hopen dat de minister zelf al stiekem onderzoek heeft gedaan en hier woensdag bij een Kamerdebat mee naar buiten komt. Ik weet dat dit een illusie is om te verwachten. Maar er valt geen dag meer te verliezen. De Kamer moet zijn tanden laten zien en een deadline stellen.”
"We baseren ons te vaak op verouderde cijfers. Je moet rekening houden met de bevolkingsgroei, en zorgen dat de cijfers actueel zijn. Als er meer handjes nodig zijn voor de economie, dan moeten die mensen óók ergens wonen. Je moet goed in kaart brengen wat de woonbehoefte over twintig jaar is.”

Het gaat niet alleen om huizen
"Sowieso zouden we niet de optie om aan de randen van de steden te bouwen op voorhand moeten uitsluiten zoals we nu te veel doen. We moeten niet blindstaren op binnenstedelijk bouwen. Als je in Almere gaat bouwen voor Amsterdammers die in Amsterdam niets kunnen vinden, dan moet je ook goed naar de vervoersmogelijkheden kijken. Er moeten meer wegen bijkomen als iedereen over de weg naar zijn werk moet. Of meer snelbusverbindingen naar de treinstations. Zulke zaken kunnen gemeenten niet alleen aan. Dit is echt een nationaal probleem. Maar vooralsnog zie ik niets gebeuren.”

Oog op de toekomst
"Ik heb in mijn tijd als burgemeester van Haarlemmermeer gezien hoe soms inwoners uit Amsterdam met de overwaarde lokale inwoners beconcurreerden. ’We bouwen hier voor de middeninkomens uit Amsterdam’, zeggen ze in de Haarlemmermeer. Overal in het land stijgen inmiddels de prijzen. Lokale inwoners kunnen niet meer voor een normale prijs in hun eigen gemeente kopen.”

"Bouwprocedures zijn belangrijk. De periode tussen plannen en opleveren duurt veel te lang. En misschien moeten we wat minder luxe bouwen. Veel noodwoningen die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd staan er nu nog, terwijl die als tijdelijk waren bedoeld. Misschien moeten we voor de snelheid wel iets simpeler gaan bouwen.”

Lees ook het artikel in De Telegraaf van vandaag: Woningnood: ’Geen dag meer te verliezen’.

 

 

Woningtekort loopt harder op dan verwacht

nieuwsbericht NVM, 10 februari 2020

Het tekort aan woningen loopt harder op dan verwacht. In 2022 bereikt het tekort een dieptepunt van 360.000, mogelijk zelfs 380.000 woningen, blijkt uit onderzoek door vastgoedadviseur Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research.

Meer bouwvergunningen nodig

In 2019 hebben bouwbedrijven 77.000 nieuwe woningen opgeleverd, volgens de doelstelling van het kabinet. Toch is het woningtekort begin 2020 verder opgelopen dan voorspeld. Het woningtekort is al opgelopen tot 315.000 woningen. Dat komt mede doordat het aantal huishoudens harder stijgt dan het aantal verstrekte bouwvergunningen.

Vooral starters en doorstromers de dupe
Volgens Capital Value kwamen er vorig jaar zo'n 90.000 huishoudens bij, terwijl de autoriteiten slechts 55.000 vergunningen afgaven. Vooral starters hebben te weinig passende nieuwe woningen, maar ook voor de doorstroming op de woningmarkt heeft dit gevolgen. Van de 65-plushuishoudens zegt ongeveer 20% te willen verhuizen, maar er is geen geschikt aanbod. Die groep zal tot 2030 verder toenemen. Corporaties en beleggers investeren daarom nu al meer in zorg- en seniorenwoningen: in 2019 voor een recordbedrag van €1,25 mrd.  

Kabinet moet ingrijpen
Volgens de bouwers en ontwikkelaars is er voldoende kapitaal beschikbaar. Ook de beleggers zeggen de komende drie jaar €26 mrd beschikbaar te hebben voor nieuwe, betaalbare huurwoningen. De woningcorporaties willen in 2020 zo'n 30.000 nieuwe woningen bouwen. Maar om dit mogelijk te maken, moet het kabinet eerst met een oplossing komen voor de stikstofproblematiek en de procedures versnellen, zeggen de ontwikkelaars.

Visie NVM: Vastgoedregisseur nodig
Eerder pleitte NVM-lobbyist Jasper van Jagt al voor een woningregisseur. "Woningkrapte en stagnerende bouwproductie frustreren de duurzaamheidsopgave in nieuwbouw en bestaande voorraad. De markt moet weer in beweging komen. Zonder regie en een overkoepelend pakket maatregelen zijn de huidige problemen van woningnood, te lage woningproductie, de verduurzamingsopgave, stikstof en PFAS niet op te lossen”. Lees hier het artikel 'Meer regie nodig op de woningmarkt'.
 

 

Dalend aanbod en aanhoudende prijsstijgingen beperken mogelijkheden van starters

nieuwsbericht NVM, 6 februari 2020

Aan het eind van 2019 kunnen we concluderen dat 2018 het scharnierpunt in de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt is geweest. Het aantal transacties op de markt voor bestaande koopwoningen stabiliseert, de koopprijzen voor bestaande koopwoningen groeien iets minder hard en het aantal verkochte woningen op de nieuwbouwmarkt zit in de afgelopen twee jaar zelfs in een licht dalende trend.

In het jaar 2020 is geen omslag in deze trends op de koopwoningmarkt te verwachten. De dynamiek, die zo kenmerkend is voor de Nederlandse woningmarkt, komt verder onder druk te staan. Een geringere doorstroming van huishoudens op de koopwoningmarkt zorgt ook direct voor minder kansen voor instromers.

De achtentwintigste Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2019 is donderdag 6 februari 2020 gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Stabilisatie op de markt van bestaande koopwoningen
De dalende trend in het aantal transacties van bestaande koopwoningen gedurende 2018 blijkt in 2019 te zijn omgebogen in een stabilisatie, mede door een goed vierde kwartaal. Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen komt in het vierde kwartaal van 2019 uit op ruim 40.400 verkochte woningen. Dit is een stijging ten opzichte van het vorige kwartaal (+11,2%) en het vierde kwartaal in 2018 (+3,2%). Het Kadaster registreerde in het vierde kwartaal van 2019 zo’n 1,3% meer transacties (ruim 59.700 transacties) dan in het vorige kwartaal. De dynamiek op de koopwoningmarkt stagneert op een niveau, dat vergelijkbaar is met dat in de jaren kort voor de crisis.

Parallel aan dit deel van de koopwoningmarkt vertoont ook de hypothekenmarkt een zekere stabilisatie. In 2019 zijn er naar schatting net iets minder nieuwe hypotheken afgesloten dan in 2018 (348.000). Het aantal hypotheekaanvragen via HDN blijft de laatste kwartalen rond de 100.000 aanvragen (inclusief oversluiten van hypotheken) ‘hangen’. Alleen het vierde kwartaal van 2019 laat een nog onverklaarbare piek zien.

Nieuwbouwmarkt komt in zwaar weer terecht
De markt van nieuwe koopwoningen zit al vanaf eind 2017 in een neerwaartse ontwikkeling. In het derde kwartaal van 2019 komt het aantal verkochte nieuwbouwwoningen (6.500 woningen) circa 7,5% lager uit dan in het voorliggende kwartaal en 21% lager dan in het derde kwartaal van 2018. Op basis van de dalende trend in zowel het aantal aangeboden nieuwe koopwoningen, als het aantal verleende bouwvergunningen gedurende 2019, is een verdere verlaging van de productie en de verkoop van nieuwe koopwoningen een zeer reëel toekomstbeeld.

De gemiddelde verkoopprijs op de nieuwbouwmarkt laat sinds begin 2015 een enorme stijging zien, die vanaf eind 2018 veel gematigder is geworden. Met circa € 392.300 in het derde kwartaal van 2019 ligt deze gemiddelde prijs al wel ruim 50% hoger dan begin 2015 en ruim € 70.000 hoger dan een gemiddelde koopwoning in de bestaande woningvoorraad. Het komende jaar zal de koopprijsstijging op de nieuwbouwmarkt daarom naar verwachting wederom bescheiden zijn.

Koopprijsstijging bestaande woningen zet door
Uit de meest recente gegevens van zowel de NVM als het CBS blijkt dat de koopprijzen voor bestaande koopwoningen blijven stijgen. De mediane koopprijs, geregistreerd door de NVM, komt in het vierde kwartaal van 2019 (€ 326.000) circa 3,3% hoger uit dan in het vorige kwartaal en 8,0% hoger dan een jaar geleden. Voor de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (van het CBS en het Kadaster) liggen deze percentages op respectievelijk 1,4% en 6,2%.

De relatief gunstige economische ontwikkelingen, de uiterst lage hypotheekrente en de verruiming van de criteria voor de hypotheekverstrekking (hogere leennorm voor tweeverdieners, toenemend gebruik van arbeidsperspectiefverklaring) faciliteren vooralsnog een verdere koopprijsstijging in het komende jaar van naar verwachting 4% tot 6%.

Minder mogelijkheden voor starters in met name de grotere steden
Door het gebrek aan woningaanbod en de sterk gestegen verkoopprijzen in de grote steden in het westen van het land worden de koopwoningen daar voor steeds meer starters en middeninkomensgroepen onbetaalbaar of zijn deze niet beschikbaar. De woningvraag van met name deze huishoudens verschuift daardoor naar woningmarktgebieden buiten de grote steden en naar andere delen van Nederland.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.
 

 

Krapte op de woningmarkt neemt toe; steeds minder keuze voor 'Jan Modaal'

persbericht NVM, 9 januari 2020
In het vierde kwartaal van 2019 is de woningmarkt verder verkrapt. Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet. De prijzen stijgen wel, mede door de grote vraag. De voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe, waarschijnlijk prijzen zij zichzelf uit de markt. NVM-voorzitter Onno Hoes: “Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood.”???????

In het vierde kwartaal van 2019 zijn er door NVM-makelaars ruim 40.000 woningen verkocht. “Over heel 2019 zijn er door de leden van NVM 149.000 woningen verkocht, vergelijkbaar met het aantal van 2018.” vertelt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. “Er lijkt daarmee sprake van een evenwicht. Of dat niveau in het aantal transacties in 2020 volgehouden kan worden, betwijfel ik echter sterk. De bestaande koopwoningmarkt is afhankelijk van (doorstromende) huishoudens die hun woning te koop zetten en dat zijn er het vierde kwartaal 2019 minder dan een jaar geleden. De doorstroming stokt ook als er onvoldoende nieuwbouwwoningen worden toegevoegd. Door alle stikstof- en pfas- problematiek wordt het moeilijk om daar de beoogde doelen te behalen.”

Gerssen: “De transactieprijs is met 8% toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor, tot 326 duizend euro. Na enkele kwartalen van afvlakkende groei is deze groei boven verwachting. De krapte op de woningmarkt stuwt de prijzen nog steeds verder omhoog en ik verwacht dat dit nog verder doorzet. In het vierde kwartaal zijn er ruim 4% mínder woningen te koop gezet dan een jaar eerder en daarmee neemt het totale te koop staande aanbod dus verder af.

Kortom, de krapte neemt toe. Een gemiddelde potentiële koper kon in het laatste kwartaal van 2019 uit 2,8 woningen kiezen. Wie 160 tot 260 duizend euro te besteden heeft, kan in het grootste deel van het land uit zelfs minder dan 2 woningen kiezen”.

De krapte op de woningmarkt voor woningen tussen 160 en 260 duizend euro

Nieuwbouw staat langer te koop

In het vierde kwartaal zijn er 12% mínder nieuwbouwwoningen in de verkoop gegaan. De oorzaak kan liggen bij de stikstof- en pfas-problemen. Echter, nog steeds is het aanbod van nieuwbouwwoningen toegenomen, tot 16.000 woningen. “Het is opvallend dat zelfs in de huidige krappe markt de voorraad te koop staande nieuwbouwwoningen toeneemt. Een oorzaak daarvoor kan zijn dat deze nieuwe woningen te duur zijn geworden, zoals NVM eerder ook aangaf.

De prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is verder toegenomen, in een jaar tijd met 10% tot gemiddeld 388.000 euro in het vierde kwartaal 2019.”

Eerder berichtte NVM al over de enorme groei in de prijs van nieuwbouwwoningen, ‘Stapeling van regels maakt nieuwbouw onbetaalbaar

Drempel om eerste stappen op de woningmarkt te zetten is te hoog

Ongeveer de helft van de makelaars denkt dat het aantal transacties in 2020 zal dalen, zo blijkt uit een enquête onder de NVM-makelaars. Voorzitter Onno Hoes: “De negatieve ontwikkelingen die makelaars in 2020 verwachten komen eigenlijk overeen met die voor het jaar 2019. Het beperkte aanbod wordt het meest genoemd. Dat lage aanbod werkt hogere prijzen in de hand en dat maakt ook dat steeds meer mensen boven de vraagprijs bieden van woningen die wél beschikbaar zijn.

De koopwoningmarkt zal in het komende jaar door deze vicieuze cirkel voor steeds minder mensen toegankelijk zijn. Nu zien we al dat koopstarters steeds verder in de knel komen. Niet alleen is het aanbod voor de groep kopers met ongeveer anderhalf keer een modaal inkomen heel beperkt, maar voor hen is de drempel voor een financiering ook heel hoog.”
 

 
 

NVM: Verduurzaming van de woningmarkt valt stil

persbericht NVM, 10 oktober 2019
Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen” aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen. “Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt” stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. “En juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.”

“Een groot deel van de verhuizingen gaat doorgaans gepaard met een verbouwing. En bij elke verbouwing wordt het verduurzamen tegenwoordig meegenomen. Zorg daarom voor doorstroming op de markt, zodat we ook kunnen verduurzamen” aldus Onno Hoes. 

In het derde kwartaal van 2019 zijn er evenveel bestaande koopwoningen verkocht als in het jaar ervoor. De huidige woningmarkt is voor een groot deel afhankelijk van wat huishoudens te koop zetten. Het is daarom zorgelijk dat afgelopen kwartaal 5% minder bestaande koopwoningen op de markt zijn gezet. Dat geldt deels ook voor nieuwbouw. Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop is gezet vergelijkbaar is met eerdere kwartalen, laten de statistieken van NVM zien dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht zijn als gevolg van de hoge prijzen. 

Gaby Balkema, voorzitter van NVM-vakgroep Wonen: “Dagelijks krijg ik vragen van consumenten over de betaalbaarheid van woningen. Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Wanneer je doorstroomt en een nieuwe hypotheek tegen een lagere rente afsluit, kun je veelal een grotere woning kopen tegen lagere hypotheeklasten. 

Wanneer je echter een starter bent, is het lastig om de kosten die horen bij de aanschaf en aankleding van het huis op te brengen. Ook is het aanbod lang niet toereikend, en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog.”

Hoog prijsniveau remt verkoop nieuwbouw
Hoes: “Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan. Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand.”

Naar schatting worden er op jaarbasis zo’n 200.000 woningen verkocht. Balkema: “Dat lijkt een mooi aantal, maar gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden hebben we meer verkopen gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste, en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 7,2% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.”

Verduurzaming moet wel mogelijk zijn
De NVM heeft Kadaster onderzoek laten doen naar wie welke labelklassen koopt. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met name woningen kopen in de labelklassen C, D en E. Dat betekent dat juist de minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren. “In absolute aantallen ligt de grootste opgave nog wel steeds bij de senioren, zij blijven de grootste groep in relatief slechte woningen met F en G labels. Zolang er voor hen geen passende seniorenwoning is, blijven zij daar wonen” aldus Onno Hoes. 

NVM roept op tot vastgoedregisseur
“Jongeren willen over het algemeen wel verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, maar hebben er doorgaans het geld niet voor én bovendien is nu nog vaak onduidelijk hoe de (regionale) warmte of energievoorziening in de toekomst wordt ingericht en welke maatregelen consumenten voor hun eigen woning moeten nemen.” Ook hier ligt een rol voor de regionale vastgoedregisseur, waar NVM al eerder voor pleitte. 

Hoes: “Die moet op provinciaal niveau de regie nemen zodat de verschillende partijen op elkaar afgestemde keuzes kunnen maken, zodat ze elkaar aanvullen en niet haaks op elkaar staan. Ook moet hij of zij meedenken over fiscale aanpassingen voor het betaalbaar maken van duurzaam wonen. Daarbij moet hij of zij dan ook kritisch kijken naar het gemeentelijke grondprijzenbeleid. Gemeenten maken winst op de grond, waarmee ze vervolgens de begroting voeden en dat is natuurlijk goed. 

Echter, wanneer de grond zo duur wordt dat de woningen niet meer verkocht worden, dan droogt deze inkomstenbron langzaam op. Het is daarom ook essentieel dat de woningbouw aangejaagd wordt, op de juiste locaties en voor de juiste prijs.”
 

NHG-premie in 2020 naar 0,7%

Nieuwsbericht NVM, 9 oktober 2019
De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd.

Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Het niveau is zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden.

NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Een jaar geleden verlaagde NHG de borgtochtprovisie van 1% naar 0,9%. 

Voor 2020 is de maximale prijs van een woning die met NHG kan worden gefinancierd € 310.000 euro. Voor leningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens € 328.600.
 
 

NVM Open Huizen Dag door 68.000 mensen bezocht

Persbericht NVM, 5 oktober 2019
Ruim 68.000 mensen hebben vandaag de NVM Open Huizen Dag benut in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Zo’n 11.700 huizenbezitters deden vandaag mee en openden hun voordeur voor potentiele nieuwe kopers. De NVM Open Huizen Dag is daarmee onverminderd een succes.

Tussen 11 en 15 uur konden de bezoekers bij de woningen terecht, alwaar ze door de huidige bewoners werden rondgeleid. Onno Hoes, voorzitter NVM: “De bezoekers zijn op zoek naar een nieuw thuis. Het kopen van een woning is een van de grootste financiële beslissingen in iemands leven. Het is logisch dat mensen zich daarom goed oriënteren alvorens ze gaan bieden op dat nieuwe huis. Naast het vele zoeken online, is de NVM Open Huizen Dag een belangrijk moment in die zoektocht.”

Tijdens de NVM Open Huizen Dag wordt het huis goed bekeken door de mogelijke kopers. “Zij willen ook ervaren hoe het licht valt in de woonkamer en voelen hoe ruim de kamers zijn. En natuurlijk praten ze met de huidige bewoners over hoe het wonen daar is. Daarnaast lopen ze ook vaak een rondje door de straat of de wijk. Dit alles maakt dat de NVM Open Huizen Dag elke keer weer een dag is die enorm gewaardeerd wordt door kopers én door verkopers. Kort ná deze dag zie je doorgaans ook een piek in de verkopen.”

Volgens Hoes is het nog altijd een goed moment om een eigen huis te kopen. “De rente is al laag en wordt mogelijk nóg lager. Dat betekent dat je gunstig een nieuw huis kunt financieren. Dan kan je dus de volgende stap in jouw wooncarrière zetten óf een vergelijkbare woning als de huidige kopen tegen lagere woonlasten.”
 
 

 

 
 

Onno Hoes nieuwe voorzitter NVM

Persbericht NVM, 26 juni 2019
  
Onno Hoes is per 1 augustus 2019 de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs NVM. Hoes volgt Ger Jaarsma op, die van april 2016 tot eind juli 2019 voorzitter is.

Met Onno Hoes als de nieuwe voorzitter, krijgt de NVM een ervaren voorzitter met een relevant netwerk en kennis van en ervaring met belangenbehartiging. 

Na een start als ondernemer, heeft Onno Hoes gekozen voor de politiek. In zijn carrière als Gedeputeerde en Burgemeester, heeft hij altijd geacteerd op het snijvlak tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hoes is een verbinder, die de vereniging NVM naar de volgende fase kan brengen en als boegbeeld de NVM als partner kan positioneren tussen andere partijen op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en fiscaliteit.

Onno Hoes ziet veel kansen voor de makelaars en taxateurs van ons land. “Alle maatschappelijke thema’s houden direct verband met de vastgoedsector. Of het nu gaat om commercieel of agrarisch vastgoed, of over de woningmarkt. NVM-leden kennen de lokale en regionale markt en kunnen hun klanten optimaal bedienen. De data en kennis die de NVM heeft van de vastgoedsector is van enorme waarde voor de leden én voor de stakeholders.” 

Eerder heeft de NVM-ledenraad gekozen om de vakgroepen wonen, business en agrarisch sterker te positioneren. Hoes: "Ik zie het als mijn taak om samen met de besturen van de vakgroepen èn van de NVM afdelingen de NVM nog beter landelijk, provinciaal en lokaal te positioneren als dé gesprekspartner voor overheden als het gaat over de vastgoedsector.”
 


Woningmarkt gaat richting evenwicht, echter krapte blijft

Persbericht NVM, 11 april 2019

“De krapte op de woningmarkt houdt aan. Toch neemt de gekte verder af” concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2019. “In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 3,2% minder woningen van eigenaar gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkopen stabiliseert en we bereiken ‘het nieuwe normaal’.” Wanneer de huidige trends doorzetten, komen de NVM-makelaars dit jaar uit op 145.000 transacties.

“Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was. Daarbij vlakt ook de vierkante meterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is” stelt Jaarsma. “Daarnaast zien we daarbij ook dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wat men wil betalen nu bereikt is.

Een nieuwe realiteit breekt aan.” De verkoop van woningen in de laagste prijsklasse tot 150.000 euro is sterk gedaald, met 41% in vergelijking tot het vorige jaar. “Starters, jonge gezinnen en mensen met een krapper budget hebben in deze markt minder te kiezen” stelt Jaarsma. In de prijsklassen tussen 300 en 750 duizend euro is het aantal transacties juist toegenomen, met 15%. De afvlakking van de stijging van de transactieprijzen heeft in het eerste kwartaal doorgezet. De gemiddelde verkoopprijs is in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 8,1% gestegen naar 294.000 euro. Alleen de prijs van verkochte appartementen steeg meer, met gemiddeld 10%.

De verkooptijd van woningen is in het eerste kwartaal van 2019 45 dagen. Dat is 9 dagen minder dan een jaar geleden. “De krapte in het aanbod maakt dat de woningen die op de markt komen, gemiddeld snel verkocht raken” aldus Jaarsma. “Wel moet gezegd worden dat de regionale verschillen soms groot zijn: in de stad Groningen staat een woning 28 dagen te koop, terwijl in de daar omliggende gemeenten woningen soms langer dan 100 dagen te koop staan.”

Aantal te koop staande woningen neemt af
Waar eind 2018 nog een kleine plus in het woningaanbod zichtbaar was, is dit kwartaal een daling van het aantal te koop staande woningen zichtbaar. In vergelijking met een jaar eerder is de daling zelfs 17%. Deze daling is flink, maar minder dan de markt eerder liet zien. Ook hier zien we tekenen van een markt die meer in balans komt. Het aantal woningen dat nieuw in de verkoop gaat, is een belangrijke graadmeter voor de toekomstige transacties. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 2,9% meer woningen aangeboden dan in het eerste kwartaal van 2018.

De keuze voor de consument neemt iets toe. De NVM krapte-indicator komt uit op 3,9. Dat houdt in dat de woningzoekende kan kiezen uit 3,9 woningen: iets meer dan vorig kwartaal toen de krapte-indicator op 3,6 stond. “Er is daarmee nog steeds sprake van een krappe markt, met weinig aanbod waarin de verkopers grotendeels de spelregels bepalen.”

Nieuwbouw wordt te duur
“Door een stapeling van factoren worden nieuwbouwwoningen voor veel mensen te duur” concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland 369.000 euro, met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar deze prijzen bóven vier ton liggen. “Ook zien we dat het gemiddeld steeds langer duurt, tot 9 maanden zelfs, om 70% voorverkoop te realiseren. Dit is de kritische grens waarna er vaak pas begonnen wordt met het bouwen.”

Trends zetten nu door
Jaarsma: “De trends die we eind 2018 al zagen, hebben zich nu doorgezet: de afvlakking van de prijsstijging en de sterke daling in het aantal transacties is voorbij. Dat duidt erop dat de markt meer in balans komt, ondanks de krapte die er nog steeds is op de woningmarkt. De regionale verschillen worden wel minder en de oververhitting is er landelijk vanaf. De markt vraagt wel nog steeds om extra aanbod in de vorm van nieuwbouw en daarnaast om minder complexiteit op het gebied van regelgeving.”